Egry József
Vissza
( 1883 - 1951 )
" Egry művészetének értékeit a művészeti kritika viszonylag korán felfedezte. Jóformán attól kezdve, hogy Lyka Károly közölte első rajzait a Művészetben, s részt vett első kiállításain, Egry a magyar festészet élvonalában állt. Művészetét azonban a korabeli kritika nem voilt képes helyesen megítélni. Korai festészetét ugyan szociális ihletésűnek értékelték, de alkotásait nem szembesíthették sem a Nyolcak nagy visszhangot kiváltó mozgalmával, sem a hazai szegényember-piktúrával, s így nem jelölték ki Egry helyét a magyar festészet történetében. Később ugyan ujjongva üdvözölték balatoni képeit, de sem a kritika, sem a kor művészettörténet-írása nem kereste bennük az ihlető ideát, sem pedig a kapcsolatot az első korszak alkotásaival. Meg sem kísérelték a festő világképe változásainak, módosulásainak felvázolását. Az 1919 előtti periódust többnyire a párizsi és begiumi tanulmányutak korszakának tartották, s az életmű vizsgálatában csaknem kizárólag az ún. balatoni korszakra szorítkoztak. Pedig Egry művészete egyetlen hatalmas ívet ír le, melynek lényege - hol közvetlenebbül, hol átírtabb formában- a szociális igazságba vetett hit, a humánum érzése, a szabadságvágy. Ebből bontakozott ki az 1910-es évek körül a kor egyik leghaladóbb szociális piktúrája, majd az ellenforradalmi korszakban a szabadságvágyat kifejező nagyszerű festészete.
" Egry művészetének értékeit a művészeti kritika viszonylag korán felfedezte. Jóformán attól kezdve, hogy Lyka Károly közölte első rajzait a Művészetben, s részt vett első kiállításain, Egry a magyar festészet élvonalában állt. Művészetét azonban a korabeli kritika nem voilt képes helyesen megítélni. Korai festészetét ugyan szociális ihletésűnek értékelték, de alkotásait nem szembesíthették sem a Nyolcak nagy visszhangot kiváltó mozgalmával, sem a hazai szegényember-piktúrával, s így nem jelölték ki Egry helyét a magyar festészet történetében. Később ugyan ujjongva üdvözölték balatoni képeit, de sem a kritika, sem a kor művészettörténet-írása nem kereste bennük az ihlető ideát, sem pedig a kapcsolatot az első korszak alkotásaival. Meg sem kísérelték a festő világképe változásainak, módosulásainak felvázolását. Az 1919 előtti periódust többnyire a párizsi és begiumi tanulmányutak korszakának tartották, s az életmű vizsgálatában csaknem kizárólag az ún. balatoni korszakra szorítkoztak. Pedig Egry művészete egyetlen hatalmas ívet ír le, melynek lényege - hol közvetlenebbül, hol átírtabb formában- a szociális igazságba vetett hit, a humánum érzése, a szabadságvágy. Ebből bontakozott ki az 1910-es évek körül a kor egyik leghaladóbb szociális piktúrája, majd az ellenforradalmi korszakban a szabadságvágyat kifejező nagyszerű festészete.
Egyéb képek

   
Aukción szereplő képek
Útépítők
1913 18x10cm
tus, papír
   
A festő szignói