Frey Krisztián
Vissza
( 1929 - 1997 )
" A szimbolikus absztrakció - emlékezés, és mint ilyen, megőrzés és átalakító. Megértéséhez nem támpont sem a valóság, sem a látott világ, sőt még az a rend sem, amelyben a világ felszíne megmutatkozik. A szimbolikus absztrakcióban a művész hatalma abban áll, hogy engedi, hogy az emlékei válasszák ki a legmegfelelőbb jelképeket és más képalkotó elemeket, majd miután megtalálta az emlékek megjelenítéséhez szükséges eszközöket ( festékeket, színeket, kollázsként használható anyagokat), hagyja, hogy mindezek autonóm törvényeik szerint alakuljanak, ha kell, konfrontálódjanak, vagy harmóniát teremtsenek egymással.
Frey Krisztián művészetének jellemzésére azért alkalmazható a szimbolikus absztrakció kifejezés, mert a különböző években, évtizedekben készült festményein, rajzain a szavak, mondatok, számok, a szerelemre, nemiségre utaló archetipikus jelek többnyire személyes emlékeihez köthetők.
A szimbolikus absztrakció kifejezés használata Frey művészetének interpretálásakor arra utal, hogy végső soron minden alkotásában az emlékeket absztraháló jelek és szövegtöredékek megismétlése vagy éppen hogy meg-nem-ismétlése, az elvékonyodó-vastagodó vonalak ritmusa, tónusa, valamint az érzelmeket, indulatokat megszemélyesítő gesztusok alakítják, szervezik a művek konstrukcióját. "
" A szimbolikus absztrakció - emlékezés, és mint ilyen, megőrzés és átalakító. Megértéséhez nem támpont sem a valóság, sem a látott világ, sőt még az a rend sem, amelyben a világ felszíne megmutatkozik. A szimbolikus absztrakcióban a művész hatalma abban áll, hogy engedi, hogy az emlékei válasszák ki a legmegfelelőbb jelképeket és más képalkotó elemeket, majd miután megtalálta az emlékek megjelenítéséhez szükséges eszközöket ( festékeket, színeket, kollázsként használható anyagokat), hagyja, hogy mindezek autonóm törvényeik szerint alakuljanak, ha kell, konfrontálódjanak, vagy harmóniát teremtsenek egymással.
Frey Krisztián művészetének jellemzésére azért alkalmazható a szimbolikus absztrakció kifejezés, mert a különböző években, évtizedekben készült festményein, rajzain a szavak, mondatok, számok, a szerelemre, nemiségre utaló archetipikus jelek többnyire személyes emlékeihez köthetők.
A szimbolikus absztrakció kifejezés használata Frey művészetének interpretálásakor arra utal, hogy végső soron minden alkotásában az emlékeket absztraháló jelek és szövegtöredékek megismétlése vagy éppen hogy meg-nem-ismétlése, az elvékonyodó-vastagodó vonalak ritmusa, tónusa, valamint az érzelmeket, indulatokat megszemélyesítő gesztusok alakítják, szervezik a művek konstrukcióját. "
Egyéb képek

   
A festő szignói